Το βίντεο ερευνά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δημιουργηθούν χώροι μέσω φορμών, καθώς και ένας μεγαλύτερος ή και πλήρης όγκος μέσω μικρότερων τμημάτων. Πέρα από τις κοσμογονικές αναφορές, στόχος είναι επίσης η ανάδειξη της σχέσης του απόλυτα πλήρους με τον απόλυτα κενό χώρο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης, δημιουργούνται αφηρημένες ζωγραφικές φόρμες και συνθέσεις. 
Η αρχική ιδέα του βίντεο προέρχεται από την έρευνα πάνω στα βασικά στοιχεία των εικαστικών τεχνών: τον χρόνο, τον χώρο και τον όγκο.

 

Το έργο έχει παρουσιαστεί στην έκθεση ΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ: ΧΩΡΟΣ+ΧΡΟΝΟΣ, στη γκαλερί MYRO στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 2019.

 

This video investigates the way in which forms can create spaces and smaller pieces can lead to the formation of bigger ones or even create a total mass. Apart from the references to Cosmogony, its aim is also to indicate the relationship between the completely full and the completely empty space. During the filling procedure, abstract painting forms and compositions are being created.
The video was inspired by a research on the basic elements of visual arts: time, space and volume.

It was displayed at the exhibition THE UPCOMING: SPACE+TIME, in MYRO Gallery, Thessaloniki, in July 2019.

 

 

Δημιουργώντας (το) χώρο / Creating (the) space - 2016