Το βίντεο έχει προβληθεί στην έκθεση In Between στο Metapolis, στην Αθήνα, τον Μάιο του 2014.

 

It was displayed at the exhibition In Between, in “Metapolis”, in Athens, in May 2014.

Ενδιάμεσο Ι / In-Between I​ - 2014