Το βίντεο ερευνά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δημιουργηθούν χώροι μέσω φορμών, καθώς και ένας μεγαλύτερος ή και πλήρης όγκος μέσω μικρότερων τμημάτων. Πέρα από τις κοσμογονικές αναφορές, στόχος είναι επίσης η ανάδειξη της σχέσης του απόλυτα πλήρους με τον απόλυτα κενό χώρο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλήρωσης, δημιουργούνται αφηρημένες ζωγραφικές φόρμες και συνθέσεις.

 

Το έργο έχει παρουσιαστεί στην έκθεση In Between/Reload, στο Γενί Τζαμί στη Θεσσαλονίκη, τον Μάιο του 2015.
 

This video was presented several times in between other artists’ videos that were displayed one after another. Looking as a visual noise or loading clip for the next video, it could be understood as a work of the exhibition only after being displayed several times. It served only as a parasite in the video sequence, dividing its total duration into tiny but necessarily observed parts.

 

It was displayed at the exhibition In Between/Reload, in “Yeni Tzami”, in Thessaloniki, in May 2015.

 

 

Ενδιαμέσο ΙΙ / In-Between II​ - 2015