Κατασκευή στο χώρο / Spatial construction - 2015

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Φωτογραφίες: Χρύσα Αρίδα / Photos: Chrysa Arida

γλυπτό - 25 x 27,5 x 60,6 εκ. - ξύλο, κόλλα, ξυλόστοκος

sculpture - 25 x  27.5x 60.6 cm - wood, glue, wood putty

Η προοπτική σχεδίαση (με δύο σημεία φυγής) ενός τεχνικού σχεδίου χρησιμοποιείται ως παραμόρφωση της φόρμας του.

 

The two vanishing points perspective of an architectural drawing is used as a distortion of the form.