Δοκιμή περιστροφής / Trial rotation - 2014

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Φωτογραφίες: Χρύσα Αρίδα / Photos: Chrysa Arida

κατασκευή - 30 x 32 x 31 εκ. - Kapafix, MDF, κόλλα και δύο καρφιά

construction - 30 x 32 x 31 cm - Kapafix, MDF, glue and two nails

Δοκιμή περιστροφής αντίστροφα εκτελεσμένου αρχιτεκτονικού σχεδίου

Το έργο είναι αποτέλεσμα αυθαίρετης ερμηνείας-ανάγνωσης ενός απλού αρχιτεκτονικού σχεδίου ενός σπίτιου με τρία δωμάτια. Η κάτοψη έχει εκτελεστεί ως πρόσοψη και η πρόσοψη ως κάτοψη. Τα λογικά κενά κατά την εφαρμογή συμπληρώνονται με εφευρετικότητα και φαντασία. Η κατασκευή είναι τοποτεθημένη σε έναν περιστρεφόμενο οριζόντια άξονα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα της αναζήτησης της σωστής της θέσης, χωρίς όμως να υπάρχει όντως μία "σωστή" και λογική.

 

Trial rotation of an architectural drawing executed oppositely

The work was made based on a loose and independent (like confusingly) interpretation of the simple building plans of a little three-roomed house. This construction is attached to a horizontal rotating axe and is playfully activated by the viewer who looks in vain for its “proper”, meaningful position.