Δοκιμή περιστροφής / Trial rotation - 2014

Φωτογραφίες: Χρύσα Αρίδα / Photos: Chrysa Arida

κατασκευή - 30 x 32 x 31 εκ. - Kapafix, MDF, κόλλα και δύο καρφιά

construction - 30 x 32 x 31 cm - Kapafix, MDF, glue and two nails

Δοκιμή περιστροφής αντίστροφα εκτελεσμένου αρχιτεκτονικού σχεδίου

Το έργο είναι αποτέλεσμα αυθαίρετης ερμηνείας-ανάγνωσης ενός απλού αρχιτεκτονικού σχεδίου ενός σπίτιου με τρία δωμάτια. Η κάτοψη έχει εκτελεστεί ως πρόσοψη και η πρόσοψη ως κάτοψη. Τα λογικά κενά κατά την εφαρμογή συμπληρώνονται με εφευρετικότητα και φαντασία. Η κατασκευή είναι τοποτεθημένη σε έναν περιστρεφόμενο οριζόντια άξονα, ώστε να δίνεται η δυνατότητα της αναζήτησης της σωστής της θέσης, χωρίς όμως να υπάρχει όντως μία "σωστή" και λογική.

 

Trial rotation of an architectural drawing executed oppositely

The work was made based on a loose and independent (like confusingly) interpretation of the simple building plans of a little three-roomed house. This construction is attached to a horizontal rotating axe and is playfully activated by the viewer who looks in vain for its “proper”, meaningful position.

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
trial rotation 1